HipoLand

Idź do spisu treści

Menu główne

Hipoterapia

 

HIPOTERAPIA - to ogół zabiegów terapeutycznych, do których wykorzystuje się konia (na podstawie Kanonów Polskiej Hipoterapii).
Hipoterapia jest zazwyczaj terapią wspomagającą inne metody leczenia. Niekwestionowaną zaletą hipoterapii jest jej uniwersalność. Profesjonalnie prowadzona hipoterapia oddziałuje na sferę ruchową i sensoryczną człowieka, a także jego funkcjonowanie psychiczne i społeczne.

NA CO ODDZIAŁOWUJE HIPOTERAPIA

-  kodowanie w mózgu prawidłowego wzorca ruchu miednicy podczas chodu. Działanie
   to często nazywane jest "nauką chodzenia bez chodzenia" i wykorzystywane jest
   w terapii dzieci z chorobami narządu ruchu.

- normalizacja napięcia mięśniowego . Wiele z naszych jeźdźców cechuje zbyt silne lub
   obniżone napięcie mięśni ciała. Prawidłowe ułożenie na koniu i rytmicznie kołyszące
   ruchy konia sprawiają, że dochodzi do znormalizowania tego napięcia.

- doskonalenie równowagi i koordynacji, a także orientacji w przestrzeni, schematu
   własnego ciała, poczucia rytmu Trudno wyobrazić sobie by wykorzystanie
   jakiegokolwiek sprzętu rehabilitacyjnego tak dobrze stymulowało poczucie równowagi
   i koordynacji jak jazda na końskim grzbiecie. Gdy człowiek jedzie na koniu jego ciało
   poddawane jest ruchowi aż w trzech wymiarach (z góry na dół, na boki oraz
   do przodu i do tyłu).

- stymulacja i normalizacja czucia powierzchniowego

- zwiększenie poczucia własnej wartości. Wiele zdrowych osób nie jest w stanie
   wyobrazić sobie radości dziecka, zazwyczaj poruszającego się na wózku, z tego,
   że siedząc na końskim grzbiecie może pojechać na spacer. Każdy kto siedział kiedyś
   na koniu wie, że świat z końskiego grzbietu wygląda przecież zupełnie inaczej!

- zmniejszanie zaburzeń emocjonalnych. Kompetentnie prowadzona hipoterapia
   w połączeniu z oddziaływaniem psychoterapeutycznym lub psychoedukacyjnym
   stanowi wartościowy sposób pomocy osobom doświadczającym zaburzeń
   natury psychologicznej.

-  rozwijanie pozytywnych kontaktów społecznych. Dzieci niepełnosprawne bardzo często
   oprócz cierpienia spowodowanego chorobą doświadczają dodatkowo bólu, który
   związany jest z poczuciem społecznego odrzucenia. Celem zajęć jest to by w naszym
   ośrodku dzieci zdrowe spędzały czas wspólnie z niepełnosprawnymi.
   Możliwość kontaktu z akceptującymi rówieśnikami i dorosłymi jest przecież
   wartością trudną do przeceniania.

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego